• Oren Levit

בעיית האיתור נפתרה! עכשיו הגיע הזמן לגייס משאבים

Updated: Sep 23, 2020

תחום התמיכות והקולות קוראים קיבל תאוצה של ממש בשנת 2010 וכעשור לאחר מכן אנו מונים כבר כ-400 תמיכות וקולות קוראים בכל שנה. התפתחות התחום הובילה לצמיחה ופריחה של כמה חברות ושחקנים אשר עיקר הפתרונות שפיתחו נגעו בתחום האיתור. הדגש שניתן לתחום האיתור על ידי החברות השונות הוביל למעשה את הרשויות לקבל המון המון מידע שבחלקו אינו רלוונטי וזאת ללא יכולת וכלים ניהוליים להתמודדות עם התחום. קולות קוראים ותמיכות אינם מהווים נכס משמעותי וגם מקור תקציבי אם הרשות לא מממשת אותם. הדגש על איתור המידע והבאתו לרשות ללא פתרונות מעשיים לניהול המידע, לסינונו, לניתובו בתוך הארגון ולטיפול מקצועי בהגשות הסב במשך שנים נזק משמעותי לתחום התמיכות אשר תחת ההסדרה הלא מתוכננת שיצרו חברות האיתור הוזנח על ידי משרדי הממשלה שנמנעו מלהגדיר את התחום ומבלי לספק מאגרי מידע ראויים.2020 – תמונת מצב נכון להיום גם מרכז השלטון המקומי וגם משרד הפנים העמידו מאגרי מידע לטובת שימוש הרשויות המקומיות. המאגרים עדיין לא מושלמים ועדיין לא מספקים את כלל ההזדמנויות אך הכיוון הוא נכון ויש לברך עליו. לאור כך כיום הרשות המקומית חייבת לפתח יכולות ולהצטייד בכלים המתאימים ביותר עבורה כדי לנהל את התחום. ניהול גיוס המשאבים ברשות – מה זה דורש? · קבלת החלטות מושכלות ומהירות. · יכולת לבצע בקרה על כלל העובדים. · ביצוע בקרת איכות על הגשות. · ניהול בנק מטרות ותכניות מגירה. · סינון המידע ועיסוק במידע רלוונטי בלבד. מעוניינים לשמוע עוד על ניהול תחום גיוס המשאבים – חייגו עכשיו 050-932-2231

39 views0 comments