ממליצים

בשנים האחרונות קולות קוראים המפורסמים על ידי משרדי ממשלה נהפכו לערוץ המשמעותי ביותר לקבלת תקציבים מהשלטון המרכזי בעבור רשויות מקומיות. בהתאם לכך, רשות המעוניינת למקסם את הפוטנציאל התקציבי, חייבת להיערך ארגונית לקליטה וטיפול בקולות הקוראים.

לצורך קידום מטרה זו, במהלך שנת 2018 המועצה האזורית מטה אשר התקשרה עם חברת מיוני פיננס בע"מ לצורך ביסוס מנגנון מעקב ובקרה אחר תהליך הקליטה וההגשה של הקולות הקוראים. במסגרת השירות מבצעת החברה הפצה ממוקדת, בקרה לכל תמיכה ותמיכה וליווי פרטני לעובדים ותמיכות בעת הצורך. אני יכולה לציין כי מאז החלת השירות ברשות אנו ניזונים במידע ודוחות רלוונטיים ונגישים, שלא היינו יכולים לאסוף ללא מנגנון הבקרה המדובר.

ברצוני לציין את המחויבות המרשימה של אורן לויט להצלחת ההגשה של כל תמיכה, הזמינות בכל יום ובכל שעה, הנכונות לקדם כל פרויקט והעמידה על העקרונות המקצועיים.

אסיה בונגרד

עוזרת סגן ראש המועצה

לענייני אסטרטגיה ופיתוח משאבים

חברת מיוני פיננס בע"מ מנהלת עבור המועצה המקומית כפר שמריהו את תחום התמיכות והקולות הקוראים החל מחודש אפריל 2019. השירות אותו מפעילה החברה ומגוון הכלים הניהוליים שהיא מספקת מקנים עבורי כראש המועצה יכולת אמיתית לראות תמונת מצב בזמן אמת בנוגע לתחום התמיכות האינטנסיבי ולקבל החלטות בהתאם.

מעבר לניהול התחום בזמן אמת ולליווי המקצועי של מחלקות הרשות דואגת החברה ומסייעת לרשות בתכנון ארוך טווח של התחום וזאת לפי נתונים אותם היא מספקת על תמיכות מהעבר. חשוב להבין שעבור המועצה המקומית כפר שמריהו המתאפיינת במספר תושבים נמוך ואשכול חברתי כלכלי גבוה היכולת לנצל הזדמנויות מקולות קוראים היא דרמטית להצלחתנו ואת היכולת הזו שיפרה החברה באופן משמעותי באמצעות שיטת העבודה שהיא מיישמת במועצה.

לבסוף, כראש המועצה המקומית כפר שמריהו אני ממליץ בחום על השירותים שמספקת חברת מיוני פיננס בע"מ ואני בטוח ששיטות העבודה שהיא מקנה יוכלו לתרום לכל גוף מוניציפאלי, ללא הבדלי מגזר, גודל או אזור, הן בתרומה להכנסות הרשות בטווח הקצר והארוך והן בתרומה ניכרת להתנהלות הארגון בתחום הקולות הקוראים.

כפר שמריהו.png

סרג׳ קורשיא

ראש המועצה המקומית

כפר שמריהו

במהלך שנת 2018 שכרה המועצה המקומית כפר ברא את שירותי הבקרה ותפעול התמיכות של חברת מיוני פיננס בע"מ. ההחלטה על שיתוף הפעולה עם החברה הוכיחה את עצמה כמשתלמת מרוד ברמה הכלכלית וכבר לאחר הרבעון הראשון לעבודתינו המשותפת הביאה החברה לזכייה בסכומים של כ-400,000 ₪.

כמו כן, שיטת העבודה המיושמת ברשות מהיאה עמה יכולת אבסולוטית של שליטה על הנעשה בתחום התמיכות ברשות תוך שהיא מספקת נתונים על ביצועי העובדיםף מאתרת ומסירה חסמים ומציעה פעולות אסטרטגיות לשיפור ביצועי הרשות.

אני רואה לנכון לציין את הגישה החיובית של מנכ"ל החברה, מר' אורן לויט, אשר מפגין ידע, מקצועיות והבנה בכל תמיכה ותמיכה תוך שהוא מלווה באופן פרטני את כל עובדי הרשות ותוך שמירה על יחסי אנוש מעולים עם כלל מחלקות המועצה.

מוחמד עאסי

ראש המועצה

המקומית כפר ברא

כפר ברא.png