• Oren Levit

תחום הקולות הקוראים בשירות התושב? המשמעות של הכוונת מידע לתושבים

נהוג לחשוב שתחום הקולות קוראים מיועד עבור רשויות מקומיות ומוסדות ציבור בלבד אך האמת שהתחום רחב יותר וכולל גם את המגזר העסקי ולעיתים גם פונה לאנשים פרטיים - הן עסקים קטנים והן יזמים גדולים יותר. ישנם קולות קוראים שקהל היעד שלהם הוא גם יזמים או רק עסקים. מידע מסוג זה מגיע לפתחה של הרשות המקומית לעיתים קרובות ומציף את עובדי הרשות.


באיזה סוג מידע מדובר?

קול קורא שהתפרסם לאחרונה: מיזם מנט-אור מנטורינג למלכ"רים ולעסקים חברתיים לאיתנות פיננסית על ידי ביטוח לאומי, במסגרת קול קורא זה העסק מקבל ליווי מנטורי ארוך טווח של מנכ"לים בכירים במשק עד להבאת העסק לאיתנות פיננסית.

עסק שיקבל את התמיכה הזו יהנה מליווי ששווה לפחות 25,000 ש"ח.


דוגמא נוספת מקול קורא שפורסם על ידי משרד החקלאות, במסגרת קול קורא זה זכאים גם יזמים פרטיים ברשויות מסוימות לתמיכה של עד 100,000 ש"ח עבור מוקדי משיכה לתיירות ופיתוח כלכלי.


הפקת תועלת עבור הרשות ותושביה


יש הרבה תמיכות המיועדות לעמותות רווחה ובריאות שבעצם משלימות את עבודת הרשות בסיוע ועזרה לתושבים, כשרשות מתווכת ליזם/עמותה קול קורא שהם לא היו מגיעים אליו לבד זה יחזק ויבנה את הקשר בין הרשות לתושב ויחזק את הרשות כרשות מצליחה ויעילה. זו עזרה משמעותית שרשות מחוייבת לתת לתושביה מה-גם שזו עזרה ללא שום עלות מצידה של הרשות.


במצב רגיל קשה לרשות להגיע לכל הקולות קוראים המיועדים עבורה וכל שכן אלו המיועדים עבור יזמים/עמותות שאינם חלק מהרשות, כאן למשל בא לידי ביטוי הרווח הישיר מעבודה בשיטת "מיפוי קולות קוראים" של חברת מיוני פיננס, הרשות מקבלת עדכונים מותאמים על פי היכרות עם הצרכים והמאפיינים הייחודיים לאותה רשות כך שמצד אחד נחסכת התעסקות בתמיכות לא מתאימות ומצד שני ממקסמים את התועלת גם עבור הרשות עצמה וגם עבור התושבים.


רשויות צריכות להעביר ולהדהד את הקולות קוראים האלו ליזמים ולעסקים ברשויות שלהם, כחלק מהשירות לתושבים.


27 views0 comments