• Oren Levit

מגישים קולות קוראים! אבל מה עם הסרת החסמים?

Updated: Sep 23, 2020

תחום הקולות הקוראים מורכב ואינטנסיבי מאוד והרשויות המקומיות נוטות לחשוב שמספיק לנהל את ההגשות בזמן אמת ולעקוב אחרי תוצאות ההגשה, כלומר זכינו או לא זכינו. אבל ההצלחה דורשת מאיתנו הרבה מעבר להגשות וזכיות.

אחד האתגרים המרכזיים בתחום הקולות קוראים שמוזנח על ידי רשויות רבות הוא נושא החסמים או יותר נכון ניהול תכנית אסטרטגית להסרת חסמים. מדובר בסדרת פעולות משמעותיות מאוד לגיוס המשאבים בטווח הבינוני ארוך. ללא הסרה ממוקדת של חסמים לא ניתן לשפר לאורך זמן את השגי הרשות.


מהו חסם?

חסם הוא כל דבר שמפריע לרשות ומונע ממנה להגיש תמיכות וקולות קוראים. החסמים נמצאים גם בתוך הארגון עצמו (חסמים פנימיים) וגם בקריטריונים של משרדי הממשלה (חסמים חיצוניים). כמו כן כדאי לקטלג את החסמים כדי למקד את פעולות הרשות לחסמים הניתנים להסרה וחסמים שאינם בשליטת הרשות.


חסמים פנימיים

לרוב מדובר בחסמים שניתנים להסרה מכיוון שהם בשליטת הרשות וכתוצאה מכך שהם פנים ארגוניים.

בין אם מדובר בעובד ספציפי שחווה קושי בהבנת הקול הקורא או בין אם מדובר ברמת הסינכרוניזציה בין בעלי תפקידים וכמובן התקשורת בין משרדי הרשות. הבעיות הארגוניות הללו יוצרות פערים וחסמים אשר טיפול בהם יגדיל משמעותית את היכולת של הרשות המקומית לגייס משאבים באופן ממוקד.

חסמים חיצוניים

החסמים החיצוניים מתחלקים לשני קטגוריות, אלו שקשורים למעמד הרשות (אוכלוסיה, אשכול, תיקצוב) שהסרתם תלוייה בגורם המתקצב ובאמות המידה שקבע יותר מאשר ברשות עצמה ובהתנהלותה. הסוג השני של החסמים החיצוניים כולל חסמים שניתנים להסרה על ידי פעולות אסטרטגיות וחשיבה מערכתית מראש.

נספר לכם סיפור על מקרה שבו אחת המועצות שאנו מלווים לא הייתה זכאית למימון מרכז צעירים בשל סיבה טכנית הקשורה להגדרת התפקיד של מנהל מרכז צעירים אשר הוגדר בעת ההיא כרכז קהילה. פעולה קטנה ברמת מדור השכר ברשות והגדרת העובד כמנהל מרכז צעירים באופן רשמי הובילו שנה לאחר מכן לקבלת תמיכה בסה"כ 85,000 ש"ח לפעילויות מרכז הצעירים ברשות.

לסיכום, חסם הוא לא בהכרח רע אם מתעדים אותו ומטפלים בו נכון. איסוף החסמים עוזר לנו כגוף מוניציפאלי לדעת מהן הבעיות הניצבות לפינינו בדרכנו על היעד הנחשף, הגשת התמיכה וקבלת התקציב.

רשויות שבהם תחום גיוס המשאבים מנוהל בצורה אינדיבידואלית בין משרד למשרד וללא ריכוז ותכלול הנושא יתקשו מאוד באיתור ובהסרת חסים שכן המידע אודות התמיכות שלא מוגשות יישאר בידי מקבל ההחלטה בלבד וללא יכולת לבצע פעולות אסטרטגיות להסרת החסם.

מעוניינים לשמוע עוד על הסרת חסמים ועל ניהול תחום גיוס המשאבים – חייגו עכשיו 050-932-2231


23 views0 comments